دارنده بیشترین آمار قبولی تیزهوشان کشور برای ۳ سال متوالی

دانشجوی دکتری دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه تبریز

نویسنده کتاب های چند جلدی هوش و استعداد تحلیلی آزمون دکتری

موسس و مدیر عامل باشگاه هوش، استعداد و خلاقیت آیدین

موسس سایت استعداد تحلیلی