بیشترین آمار قبولی تیزهوشان کشور برای ۳ سال متوالی

کارشناسی ارشد ریاضی کاربردی دانشگاه تبریز

نویسنده کتاب های چند جلدی هوش و استعداد تحلیلی آزمون دکتری

موسس و مدیر عامل باشگاه هوش، استعداد و خاقیت آیدین

موسس سایت استعداد تحلیلی