افتخاری دیگر از گروه آموزشی استاد آیدین استوار
بیش از ۴۱۰ قبولی و برای سومین سال متوالی بیشترین آمار قبولی تیزهوشان کشور