نمایش دادن همه 8 نتیجه

کلاس عمومی هوش، استعداد و خلاقیت ششم (گروه ۶)

دوره هوش، استعداد و خلاقیت پایه ششم
بدون امتیاز 0 رای
تایم کلاس: چهارشنبه  ۱۶-۱۷.۳۰
16 جلسه + 13 آزمون
49
3,750,000 تومان

کلاس عمومی ریاضی سرفصل های مهم برای تیزهوشان ششم (گروه ۲)

سرفصل های مهم ریاضی ششم برای تیزهوشان
بدون امتیاز 0 رای
تایم کلاس: یکشنبه ۱۶- ۱۷.۳۰
10 جلسه + 5 آزمون
44
1,500,000 تومان

کلاس عمومی ریاضی سرفصل های مهم برای تیزهوشان ششم (گروه ۱)

سرفصل های مهم ریاضی ششم برای تیزهوشان
تایم کلاس: دوشنبه ۲۰- ۲۱.۳۰
10 جلسه + 5 آزمون
51
1,500,000 تومان

کلاس عمومی هوش، استعداد و خلاقیت ششم (گروه ۵)

دوره هوش، استعداد و خلاقیت پایه ششم
تایم کلاس: چهارشنبه ۲۰- ۲۱.۳۰
16 جلسه + 13 آزمون
50
3,750,000 تومان

کلاس عمومی هوش، استعداد و خلاقیت ششم (گروه ۴)

دوره هوش، استعداد و خلاقیت پایه ششم
تایم کلاس: چهارشنبه ۱۸ تا ۱۹:۳۰
16 جلسه + 13 آزمون
51
3,750,000 تومان

کلاس عمومی هوش، استعداد و خلاقیت ششم (گروه ۳)

دوره هوش، استعداد و خلاقیت پایه ششم
بدون امتیاز 0 رای
تایم کلاس: سه شنبه ۱۸ تا ۱۹:۳۰
16 جلسه + 13 آزمون
51
3,750,000 تومان

کلاس عمومی هوش، استعداد و خلاقیت ششم (گروه ۲)

دوره هوش، استعداد و خلاقیت پایه ششم
تایم کلاس: یک شنبه ۲۰- ۲۱.۳۰
16 جلسه + 13 آزمون
55
3,750,000 تومان

کلاس عمومی هوش، استعداد و خلاقیت ششم (گروه ۱)

دوره هوش، استعداد و خلاقیت پایه ششم
بدون امتیاز 0 رای
تایم کلاس: یکشنبه ۱۸ تا ۱۹:۳۰
16 جلسه + 13 آزمون
51
3,750,000 تومان