کلاس کد جدید هوش، استعداد و خلاقیت ششم و نهم

4.92 13 رای
3,750,000 تومان

تایم کلاس: دوشنبه ها  ۱۸ – ۱۹:۳۰

91
3,750,000 تومان

کلاس عمومی هوش، استعداد و خلاقیت ششم (گروه ۶)

4.00 1 رای
3,750,000 تومان

تایم کلاس: چهارشنبه  ۱۶-۱۷.۳۰

56
3,750,000 تومان
50
1,500,000 تومان
56
1,500,000 تومان

کلاس عمومی هوش، استعداد و خلاقیت ششم (گروه ۵)

4.80 15 رای
3,750,000 تومان

تایم کلاس: چهارشنبه ۲۰- ۲۱.۳۰

68
3,750,000 تومان

کلاس عمومی هوش، استعداد و خلاقیت ششم (گروه ۴)

4.86 7 رای
3,750,000 تومان

تایم کلاس: چهارشنبه ۱۸ تا ۱۹:۳۰

58
3,750,000 تومان

کلاس عمومی هوش، استعداد و خلاقیت ششم (گروه ۳)

4.88 8 رای
3,750,000 تومان

تایم کلاس: سه شنبه ۱۸ تا ۱۹:۳۰

61
3,750,000 تومان

کلاس عمومی هوش، استعداد و خلاقیت ششم (گروه ۲)

4.95 19 رای
3,750,000 تومان

تایم کلاس: یک شنبه ۲۰- ۲۱.۳۰

61
3,750,000 تومان

کلاس عمومی هوش، استعداد و خلاقیت ششم (گروه ۱)

5.00 10 رای
3,750,000 تومان

تایم کلاس: یکشنبه ۱۸ تا ۱۹:۳۰

57
3,750,000 تومان