کلاس کد جدید هوش، استعداد و خلاقیت ششم و نهم

4.89 9 رای
3,750,000 تومان

تایم کلاس: دوشنبه ها  ۱۸ – ۱۹:۳۰

89
3,750,000 تومان

کلاس عمومی هوش، استعداد و خلاقیت ششم (گروه ۶)

4.00 1 رای
3,750,000 تومان

تایم کلاس: چهارشنبه  ۱۶-۱۷.۳۰

55
3,750,000 تومان
49
1,500,000 تومان
55
1,500,000 تومان

کلاس عمومی هوش، استعداد و خلاقیت ششم (گروه ۵)

4.89 9 رای
3,750,000 تومان

تایم کلاس: چهارشنبه ۲۰- ۲۱.۳۰

62
3,750,000 تومان

کلاس عمومی هوش، استعداد و خلاقیت ششم (گروه ۴)

4.83 6 رای
3,750,000 تومان

تایم کلاس: چهارشنبه ۱۸ تا ۱۹:۳۰

58
3,750,000 تومان

کلاس عمومی هوش، استعداد و خلاقیت ششم (گروه ۳)

4.86 7 رای
3,750,000 تومان

تایم کلاس: سه شنبه ۱۸ تا ۱۹:۳۰

57
3,750,000 تومان

کلاس عمومی هوش، استعداد و خلاقیت ششم (گروه ۲)

4.92 12 رای
3,750,000 تومان

تایم کلاس: یک شنبه ۲۰- ۲۱.۳۰

60
3,750,000 تومان

کلاس عمومی هوش، استعداد و خلاقیت ششم (گروه ۱)

5.00 4 رای
3,750,000 تومان

تایم کلاس: یکشنبه ۱۸ تا ۱۹:۳۰

54
3,750,000 تومان