باز هم دانش آموزان استاد آیدین استوار افتخار آفریدند؟

برای دومین سال متوالی دانش آموزان استاد استوار بیشترین آمار قبولی را به ارمغان آوردند.

طی مراسمی با شکوه از این دانش آموزان تیزهوش تقدیر شد

عکس بچه ها