آزمون های شبیه ساز تیزهوشان DiN? با رقابت بیش از ۴۲۰ دانش اموز ?