آزمون های شبیه ساز تیزهوشان DiN🌙 با رقابت بیش از ۴۲۰ دانش اموز 👊